Portālā joyful-couple.com tiek izmantotas sīkdatnes. Tās uzkrāj anonīmus datus par vietnes apmeklējumu, tādējādi palīdz piedāvāt Jums piemērotu saturu un reklāmas. Turpinot lietot portālu, Jūs apliecināt, ka piekrītat šo sīkdatņu izmantošanai, kā arī to iespējamai nodošanai trešajām pusēm. Piekrišanu var atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes Jūsu ierīcēs

Noteikumi

Šo mājas lapu ir izveidojis un operē Joyful Couple; tās uzturēšana (jeb hostings) tiek veikta uz Bigcommerce Inc. (Bigcommerce) serveriem.  BigCommerce nodrošina veblapu hostingu un e-komercijas platformu, kas ļauj mums rādīt informāciju un un pārdot produktus Jums. www.joyful-couple.com un www.joyful-couple.lv ir SIA Joyful Couple īpašums.
*Saite uz internacionālās (www.joyful-couple.com) mājas lapas Noteikumiem un Nosacījumiem.

1. VISPĀRĒJA VIENOŠANĀS
SIA Joyful Couple (Latvija), reģistrācijas Nr. 48503027815, adrese: Rīga, Baldones iela 28 - 43, LV-1083; Piegādes adrese: Nākotnes iela 3b-33, Saldus, turpmāk saukts Joyful Couple, nodrošina tīmekļa lapā www.joyful-couple.lv turpmāk saukta Mājas lapa, pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, piegādes noteikumiem, preču atgriešanas noteikumiem, citiem noteikumiem un nosacījumiem un darbības politiku, kuras izklāsts ir atrodams Mājas lapā, saistībā ar noteiktām funkcijām, elementiem vai reklāmu, kā arī nodrošina klientu apkalpošanas dienestu, un viss uzskaitītais ir iekļauts šajos noteikumos un nosacījumos (visi kopā saukti par Noteikumiem un nosacījumiem) un ir to sastāvdaļa. Autorizējoties Mājas lapā un tās e-komercijas sadaļās, jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem un nosacījumiem. 
Ja patērētājs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas Joyful Couple Mājas lapā piedāvātos produktus, turpmāk tekstā „Preces”, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.
Distances līgums par Preces pirkumu uzskatāms par noslēgtu ar preces apmaksas brīdi.

2. PRIVĀTUMS
Joyful Couple aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.
Joyful Couple iegūst patērētāja personīgo informāciju, jo tas ir nepieciešams, lai patērētājam nodrošinātu labāko servisa līmeni. Tas ļauj sniegt patērētājam piemērotu pieeju Joyful Couple Precēm un pievērst uzmanību preču kategorijām, kas visvairāk interesē patērētāju. Jūsu personīgā informācija palīdz mums informēt jūs par jaunumiem piedāvāto preču klāstā, izpārdošanām un pasākumiem, par kuriem jūs varētu būt ieinteresēts. Vietnes lapās jūs varat pasūtīt preci, veikt pieprasījumus un pieteikties informācijas saņemšanai par jaunumiem, izpārdošanām u.c. Jūsu pieprasījuma apstrādei mēs prasām sniegt patērētajam tādu informāciju kā – vārds, adrese, e-pasta adrese, kontakttālrunis u.c. Joyful Couple nepieprasa un neapstrādā sensitīvos personas datus.
Joyful Couple nepārdod vai neizīrē Jūsu personīgo informāciju trešajām pusēm, izņemot, ja to pieprasa likums. Šī mājas lapa ir 1 līmeņa PCI DSS Sertificēta (Level 1 PCI DSS Certified) un tiek hostēta uz Bigcommerce Inc. serveriem. Joyful Couple neuzglabā informāciju, kas tiek iegūta no kredītkartēm.
Patērētāja sniegtā informācija palīdz mums īstenot mūsu servisu, apstrādāt patērētāja  pieprasījumus, piegādāt preci un sniegt jums atbalstu.
Joyful Couple pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām. Mēs būsim spiesti atklāt patērētāja personīgo informāciju, kad to pieprasa likums.
Joyful Couple veic pasākumus jūsu personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.
Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies produktu Mājas lapā, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.   
Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.
Joyful Couple patur tiesības izmantot patērētāju un lietotāju atsauksmes un/vai komentārus publiskajā telpā un mārketinga materiālos (piemēram, bet ne tikai sociālajos tīklos, bukletos, mājas lapā).

3. MĀJAS LAPAS DARBĪBAS MĒRĶIS
Šo mājas lapu ir izveidojis Joyful Couple un to uztur (jeb tās hostings tiek veikts) Bigcommerce Inc. Mājas lapa ir izstrādāta tā, lai tā efektīvi kalpotu kā platforma saziņai starp uzņēmumu un klientu, kā platforma zīmola izstrādājumu tirdzniecībai tiešsaistē un arī kā informācijas avots visos jautājumos, kas saistīti ar produkciju un uzņēmumu.

4. PRODUKTI UN PAKALPOJUMI PERSONĪGAI LIETOŠANAI
Šajā Mājas lapā pieejamie produkti un pakalpojumi un to paraugi, ar kuriem mēs varam jūs nodrošināt, ir paredzēti vienīgi personīgai lietošanai. Jūs nedrīkstat pārdot vai pārpārdot no mums saņemtos pakalpojumus vai paraugus. Joyful Couple patur tiesības ar vai bez brīdinājuma atsaukt vai samazināt jebkura izpildāmā pasūtījuma vai jums nodrošināmo produktu vai sniedzamo pakalpojumu apjomu gadījumos, kad tas, pēc mūsu vienpusēja ieskata, var izraisīt Noteikumu un nosacījumu pārkāpšanu.

5. INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE
Sniedzot Mājas lapā pieejamo produktu aprakstu, mēs cenšamies būt cik iespējams precīzi. Ja informācijā, kas saistīta ar produktu (apraksts, krāsas un tml.) ir notikušas izmaiņas, Joyful Couple nevar garantēt, ka katru brīdi Mājas lapa ir pilnībā atjaunināta, iekļaujot tajā visu aktuālo informāciju.

6. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS
Visa šajā Mājas lapā pieejamā informācija un saturs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, logotipiem, servisa zīmēm, tekstu, grafiskām zīmēm, pogu ikonām, attēliem, skaņas ierakstu fragmentiem, datu apkopojumiem un programmatūru, to apkopojumu un izkārtojumu (viss kopā saukts par Saturu), ir Joyful Couple, mūsu meitsabiedrību, partneru vai licences devēju īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, ieskaitot likumus, kas regulē autortiesību un preču zīmju izmantošanu. Bez skaidras rakstiskas atļaujas mums piederošo preču zīmju izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.

7. SADARBĪBA AR LIAA
SIA Joyful Couple ir noslēgusi līgumu ar LIAA Biznesa Inkubatoru.

8. PRECES
Joyful Couple pārdodamās Preces – piemēram, bet ne tikai galda spēles, grāmatas, kartiņas, digitāli risinājumi, aksesuāri un to dizains ir mūsu īpašums. Preces ir izveidotas, lai neapdraudētu patērētāja veselību.
Spēles un citas mūsu Preces satur instrukcijas, kam ir tikai ierosinošs raksturs. Lietojot mūsu produktus patērētājs ir atbildīgs par sekām, kas gan tiešā, gan netiešā veidā izriet no mūsu produktu lietošanas. Mūsu Preču lietošanai var būt nepieciešams izmantot arī Trešo pušu produktus: tas ir patērētāja ziņā, a) vai šos produktus izmantot b) kurus un kuras firmas produktus izmantot

Joyful Couple attiecībā uz patērētāju nepieļauj maldinošus apgalvojumus par Preces īpašībām, taču izmantotie informatīvie materiāli un saukļi ir subjektīva rakstura un var pilnībā neatbilst visu patērētāju uztverei par kvalitatīvu produktu. Izmantoto informatīvo materiālu saturs var maznozīmīgi atšķirties no reālā produkta, kā arī vizuālo materiālu kvalitāte ir atkarīga no lietotāja uztveres un aprīkojuma spējas (piemēram, datora ekrāna krāsu aatēlojums).

Produkts un dāvana, kura tiek pievienota produktam, piemēram, par produkta iegādi vai noteiktu pirkuma summu, tiek uzskatīta par nedalāmu lietu kopību, kas nevar tikt pieņemta vai atgriezta atsevišķi, izņemot gadījumus, kad jūs nepārprotami esat atteikušies no produktam pievienotās dāvanas saņemšanas.

Digitāliem produktiem netiek piemērota atpakaļatdošana, taču, ja Jūs saņemat bojātu failu, tad Jums ir tiesības saņemt kompensāciju vai jaunu (šo pašu) produktu.
Visi mūsu digitālie produkti ir pārbaudīti, lai nodrošinātu, ka tie ir atbilstošas kvalitātes un nesatur kļūdas. Ja kāda kļūda tiek atrasta, mēs nekavējoties rīkosimies, lai veiktu atkārtotu pārbaudi un novērstu atrasto kļūdu. 

Jūs apņematies, ka neveiksiet mūsu Preču vai to satura (arī daļēju) reprodukciju, duplicēšanu, kopēšanu, pārdošanu, izplatīšanu vai citas darbības, kas nav uzskatāma par personīgu lietošanu, bez mūsu rakstiskas piekrišanas.
reproducēt, duplicēt, kopēt, pārdot, izplatīt vai kā citādi izmantot mūsu Preces vai to saturu, arī daļēji bez mūsu rakstiskas piekrišanas.9. CENU VEIDOŠANAS POLITIKA
Tīmekļa lapā www.joyful-couple.lv visas cenas ir norādītas eiro (EUR) un/vai ASV dolāra (USD) valūtās, bet transakcija primāri tiks veikta pēc EUR valūtas kursa, izņemot atsevišķus gadījumus pēc Joyful Couple ieskatiem. Mēs cenšamies nodrošināt, lai cenas vienmēr būtu norādītas precīzi, tomēr nevaram garantēt, ka pasūtījuma veikšanas laikā norādītās cenas būs pareizas, tobrīd spēkā esošas produktu cenas. Saņemot jūsu pasūtījumu, kurā norādītā cena atšķirsies no tobrīd tīmekļa lapā norādītās cenas, mēs sazināsimies ar jums un piedāvāsim iespēju atsaukt pasūtījumu. Ja mēs nespēsim ātri sazināties ar jums, jūsu pasūtījums tiks automātiski uzskatīts par atceltu un jūs saņemsiet atpakaļ visus attiecīgā pasūtījuma ietvaros veiktos maksājumus. Ja patērētājs nolemj iegādāties Preci ārpus Mājas Lapas, tad Preces cena var atšķirties no Mājas lapā norādītās.
Visām cenām tiek piemērots PVN nodoklis vai citi tirdzniecības nodokļi, ja tādi ir paredzēti. Atkarībā no piegādes adreses jūsu pasūtījumam var tikt piemērota papildu sūtīšanas maksa, kas tiks skaidri norādīta pirms maksājuma apstiprināšanas un iekļauta kopējā pasūtījuma cenā.
Preces galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, kā arī piegādes vai pasta izdevumus, tiks norādīta pirms Distances līguma noslēgšanas.
Ja piegādes vai pasta izdevumus nevar aprēķināt iepriekš, Jūs tiksiet informēts par to, ka šādi maksājumi var tikt piemēroti.

10. PIEGĀDES KĀRTĪBA
Visas mūsu piegādes tiek veiktas droši un ātri, ko apstiprina mūsu iepriekšējā darbības pieredze. Informācijai par pasūtījumu izpildes un piegādes kārtību, kā arī par bezmaksas piegādes noteikumiem un papildu piegādes izmaksām. Preču piegāde tiek nodrošināta ar Trešo pušu pakalpojumiem un piegādes cena var mainīties atkarībā no vairākiem faktoriem.

11. PREČU ATPAKAĻATDOŠANAS NOTEIKUMI UN ATTEIKUMA TIESĪBAS
Katrs jautājums saistībā ar klienta veiktu un tam piegādātu pasūtījumu atgriešanu tiek izskatīts atsevišķi saskaņā ar vienkāršotu procedūru:
Fiziskajiem produktiem: Jums ir tiesības atgriezt bojātus vai neapmierinošas kvalitātes produktus 14 dienu laikā no saņemšanas. Nebojātus (kā jaunus) produktus Jūs drīkstat atgriezt 45 dienu laikā no saņemšanas. Sazinieties ar mums, ja Jūs vēlaties uzsākt atgriešanas procesu. Ņemiet vērā, ka nauda Jums tiks atgriezta tikai pēc tam, kad būsim saņēmuši atpakaļ preci, kas ir lieliskā stāvoklī.
Ja prece Jums tika piegādāta bojāta vai kā citādi neapmierinošā kvalitātē, mums ir tiesības Jums prasīt kāds pierādījums (piemēram, bet ne tikai fotogrāfija).

Digitāliem produktiem: Mēs nepiedāvājam produktu atpakaļatgriešanu un naudas atmaksu digitāliem produktiem (piemēram, bet ne tikai PDF, JPG faili)

12. LIETOTĀJA PIENĀKUMI
Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, jums ir jāievēro šeit izklāstītie Noteikumi un nosacījumi un Mājas lapā publicētie īpašie brīdinājumi vai norādījumi attiecībā uz piekļuvi vai lietošanu. Jums vienmēr jārīkojas labticīgi un saskaņā ar likumu un paražām. Jūs nedrīkstat veikt jebkādas izmaiņas vai labojumus Mājas lapā, tajā atrodamajā Saturā vai pakalpojumos, kā arī nedrīkstat jebkādā veidā kaitēt Mājas lapas darbībai vai funkcionālajai vienotībai. Neierobežojot citu šajos Noteikumos un nosacījumos minēto punktu vispārīgo raksturu, ja apzināti vai nolaidības dēļ tiek pārkāptas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās saistības, jūs būsiet atbildīgi par visiem zaudējumiem un kaitējumu, ko šāds pārkāpums var radīt Joyful Couple, mūsu meitsabiedrībām, partneriem vai licenču devējiem.

13. SAITES UZ TREŠO PUŠU LAPĀM
Mēs neesam atbildīgi par citu mājas lapu saturu, uz kurām vai no kurām ved mūsu Mājas lapas saites. Mājas lapā redzamās saites ir dotas vienīgi ērtību nolūkā un nav uzskatāmas par mūsu, mūsu meitsabiedrību vai partneru piekrišanu attiecīgajam saturam, produktam, pakalpojumam vai piegādātājam. Uz citām tīmekļa vietnēm, mājas lapām vai no tām vedošu saišu izmantošana ir jūsu pašu risks. Mēs nekādā veidā neesam atbildīgi par citu tādu tīmekļa vietņu pārbaudi vai izvērtēšanu, no kurām vai uz kurām ved mūsu Mājas lapas saites, un mēs negarantējam citu šādu tīmekļa vietņu piedāvājumu, kā arī mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šādu citu mājas lapu un vietņu darbību, saturu, produktiem vai pakalpojumiem, ieskaitot bez ierobežojuma to privātuma politiku un noteikumus un nosacījumus. Jums ir uzmanīgi jāiepazīstas ar visu citu jūsu apmeklēto tīmekļa vietņu noteikumiem un nosacījumiem un privātuma politiku.

14. ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA
Jūs piekrītat, ka atbilstoši viesiem piemērojamiem likumiem puses nekādā ziņā nav atbildīgas (pēc līguma, nolaidības dēļ vai uz cita pamata) saistībā ar jebkādu pārtraukumu vai kļūdu, kas radusies Jums lietojot šo Mājas lapu.
Atbilstoši piemērojamiem likumiem puses nekādā ziņā nav atbildīga (pēc līguma, delikta dēļ (ieskaitot nolaidību) vai uz cita pamata) par a) Joyful Couple pārtraukumu komercdarbībā; b) kavējumiem vai pārtraukumiem saistībā ar piekļuvi Mājas lapai; c) datu nepiegādāšanu, kļūdaini piegādi, izkropļojumiem, bojāeju vai citām izmaiņām; d) jebkāda veida kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies saistībā ar uz citām vietnēm vedošu saišu atrašanos Mājas lapā vai to izmantošanu; e) datorvīrusiem, sistēmas avāriju vai atteici, kas var rasties saistībā ar Mājas lapas izmantošanu, ieskaitot tādas hipersaites izmantošanu, kas ved uz vai no trešo pušu tīmekļa vietnēm; f) jebkādām neprecizitātēm vai izlaidumiem saturā, vai g) notikumiem ārpus pušu saprātīgas kontroles.
Puses nav atbildīgas par jebkādiem netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai secīgiem zaudējumiem (ieskaitot negūto peļņu), kas saistīti ar Mājas lapu vai tās izmantošanu (vai nespēju izmantot Mājas lapu) no jūsu puses, neatkarīgi no darbības veida, pēc līguma, delikta (ieskaitot nolaidību) vai citu iemeslu dēļ arī tad, ja MÁDARA tiek informēta par šādu zaudējumu rašanās iespējamību.

15. PRETENZIJAS AUTORTIESĪBU SAKARĀ
SIA Joyful Couple 2017 - . Visas tiesības rezervētas.
Viss šīs Mājas lapas saturs, sarakste (pa elektronisko pastu vai parasto pastu), kā arī mārketinga materiāli, kas ir izmantoti Mājas lapas reklamēšanai trešo pušu resursos, ir Joyful Couple īpašums. Tās satura reproducēšana vai pārpublicēšana pilnā vai daļējā apjomā ir aizliegta, izņemot šādiem mērķiem:
Atļauja kopēt personīgai lietošanai:
Jums ir tiesības veidot Mājas lapas satura kopijas vai izdrukāt tā daļas saprātīgai personiskai lietošanai.
Atļauja kopēt vai pārpublicēt ierobežotai izmantošanai:
Jums ir tiesības veidot materiāla kopijas izdrukas veidā vai ciparu formātā izmantošanai trešo personu vajadzībām, ar nosacījumu, ka jūs norādāt Joyful Couple Mājas lapu (attiecīgi www.joyful-couple.lv un www.joyful-couple.com) kā satura un materiālu  avotu,  pievienojot  kādai  no  šādi  pārpublicētajām kopijām augšējā līmeņa hipersaiti (https://www.joyful-couple.lv un/vai  http://www.joyful-couple.com). Jums ir arī jāinformē trešās personas, ar kurām jūs kopīgi izmantojat šādas kopijas, ka šādu kopiju pārpublicēšanas gadījumā kā visu materiālu avots ir jānorāda Joyful Couple Mājas lapa, ievietojot augšējā līmeņa hipersaiti (https://www.joyful-couple.lv un/vai  http://www.joyful-couple.com).

16. KOMPENSĀCIJA
Jūs apņematies kompensēt mums, aizstāvēt un aizsargāt mūs no kaitējuma, zudumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kā arī atlīdzināt izdevumus par juridiskiem pakalpojumiem, kas radušies sakarā ar trešo personu celtu pretenziju, lietu vai prasību saistībā ar šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpumu, kļūdām jūsu sniegtos apliecinājumos vai garantijās, vai šīs Mājas lapas izmantošanā no jūsu puses.

17. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
Līgumslēdzējas puses visus strīdus, kas jebkādā veidā attiecas uz jūsu autorizāciju Mājas lapā vai rodas saistībā ar šī Distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, centīsies atrisināt savstarpējās pārrunās.
Joyful Couple normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā un termiņā atbildēs uz jebkuru Jūsu iesniegumu un informēs par iespējamo prasījuma izpildes veidu vai strīda risinājumu vai alternatīvu prasījuma izpildes veidu.
Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunās, tad Jūs kā patērētājs varat celt prasību vai nu Latvijas Republikas tiesā, kas ir Joyful Couple domicils, vai arī, neatkarīgi no Joyful Couple domicila vietas, patērētāja domicila vietas tiesā.
Joyful Couple var celt prasību pret Jums kā patērētāju vienīgi tās dalībvalsts tiesās, kurā ir Jūsu kā patērētāja domicils.
Joyful Couple nekādā veidā ar šiem noteikumiem neierobežo jūsu tiesības vērsties kompetentās valsts iestādēs savu tiesību aizsardzībai.

18. PIEKRIŠANA SAŅEMT PAZIŅOJUMUS PA E-PASTU   
Pieņemot šos Noteikumus un nosacījumus, jūs piekrītat no mums saņemt paziņojumus, vienošanās, pasūtījumu precizējumus un citas ziņas (kopā saukti „Paziņojumi”) pa e-pastu vai parasto pastu. Jūs piekrītat, ka pa e-pastu vai parasto pastu nosūtīti paziņojumi atbilst noteikumiem un nosacījumiem, kas piemērojami šādiem rakstiskas saziņas veidiem. Ja jūs nepiekrītat saņemt paziņojumus no šīs Mājas lapas, lūdzu, pārtrauciet izmantot šo tīmekļa vietni un tās pakalpojumus, jo Joyful Couple nespēj nodrošināt pilnu pakalpojumu klāstu lietotājiem, kas nesaņem paziņojumus no Mājas lapas.
Lūdzu, ievērojiet, ka šajā punktā minētie paziņojumi neattiecas uz izvēles mārketinga informāciju, kuru jūs varat izvēlēties saņemt no Mājas lapas pēc saviem ieskatiem, izņemot gadījumus, kad Joyful Couple klientu informē par vispārēju akciju e-veikalā, kura attiecās uz visām e-veikala piedāvājuma precēm.

19. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI  
Jūs piekrītat, ka šie Noteikumi un nosacījumi veido visu starp jums un Joyful Couple noslēgto aktuālo vienošanos attiecībā uz šīs Mājas lapas un tās satura lietošanu no jūsu puses.
Joyful Couple ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas Mājas lapā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras šajos Noteikumos un nosacījumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. Jūs piekrītat, ka, turpinot lietot Mājas lapu pēc šādu izmaiņu veikšanas, jūs ar to apliecināt savu piekrišanu visām izmaiņām. Joyful Couple patur tiesības atcelt vai atsaukt jebkuras ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem piešķirtās tiesības. Jums ir jāievēro šāds atsaukums vai izmaiņas no to veikšanas brīža, ieskaitot, ja tas nepieciešams, pārtraucot izmantot Mājas lapu jebkādā veidā.
Nekas no šajos noteikumos teiktā nav iztulkojams kā partnerattiecību vai cita kopuzņēmuma veida nodibināšana starp jums un Joyful Couple . Gadījumi, kad Joyful Couple nespēj panākt šo Noteikumu un nosacījumu ievērošanu no jūsu puses, neietekmē pilnas mūsu tiesības pieprasīt to ievērošanu pirms vai pēc tam. Ja kāds no šo Noteikumu un nosacījumu punktiem piemērojamo likumu ietvaros nav izpildāms vai nav spēkā, vai ar šķīrējtiesas vai tiesas lēmumu tiek atzīts par neizpildāmu vai spēkā neesošu, tas neietekmē šo Noteikumu un nosacījumu spēkā esamību vai piemērojamību kopumā, bet tā vietā šajos Noteikumos un nosacījumos iespēju robežās ir jāveic grozījumi atbilstoši piemērojamiem likumiem tā, lai tie pilnībā atspoguļotu pušu sākotnējo ieceri atbilstoši sākotnējiem Noteikumiem un nosacījumiem.

20. NEPĀRVARAMA VARA
SIA Joyful Couple  nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai  klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

21. NORĒĶINI UN TO APSTRĀDE.
Pirkumiem, kas veikti Joyful Couple Mājas lapā (www.joyful-couple.lv un/vai www.joyful-couple.com), norēķinu apstrāde tiek veikta sadarbībā ar Paypal services. Viņu lietošanas noteikumi ir atrodami šeit.